x terhitung salahku

Tuesday, 22 June 2010

NIAT


daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab r.a., aku mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya.Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya.Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu.
(riwayat al-Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment